ระบบฐานข้อมูลวัคซีนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กรมควบคุมโรค

 


การสมัครใช้งานสิทธิ์ ADMIN
1. ให้หน่วยบริการ 1 หน่วยบริการ สามารถมี username ได้เพียงแค่ 1 username เท่านั้น
2. ให้เภสัชกร 1 โรงพยาบาล สามารถมี username ได้เพียง 1 username เท่านั้น